banner
banner

קסם הקוסמוס

01/07/2013 - 01/04/2015

 התערוכה מורכבת מעבודותיהם של אמנים ישראלים אחדים שמגיבים ומתייחסים באופנים ובאמצעים שונים למבנה היקום. 

מבטם של האמנים משייט בין גרגר החול הזעיר כמין עולם ומלואו, דרך מבט על פני השטח של כוכבים שונים ועד למבנה המדהים של גלקסיה ספירלית.

יצירות האומנות מורכבות מכוכבים ומגלקסיות ממשיות ומטפוריות - דמיוניות המעוררות השראה במתבוננים.

כמו שכתב ויליאם בלייק: אם נדע להתבונן בריכוז ובקפידה ונפעיל את הדמיון החופשי ממגבלות, נוכל לגלות שהמיקרו והמקרו אחד הם: כל תבנית היקום כאילו "מקופלת" ו"מכווצת" בכל עלה, בכל גרגר חול או בכל תא מגופינו.  

• האמנים המשתתפים בתערוכה: לארי אברמסון, בועז אהרונוביץ, גלעד אפרת, נחום טבת, מוחמד סעיד כלש, יונה לוי גרוסמן, דורית פלדמן, ראובן קדים.

מיצגי חוץ
  • מוצגים בתערוכה