banner
banner

מזרקה מדעית

מזרקה אינטראקטיבית שמאפשרת לכם שליטה על סילוני המים בבריכה שנישאים לגובה של 3.5 מטר, ומהווים אלמנט פיסולי דינמי בנוף הפארק כולו.
משחקים ומגלים כמה צורות שונות ומגוונות ניתן ליצור מסילוני מים.
כל מבקר יכול לשנות את גובה המים בשורה בה הוא משחק וכאשר אתם מפסלים במים תוכלו לבחור, בצורה כללית ו"לזרום" עם ההרמוניה שלה, או לחלופין, "לשבור" את הצורה הכללית וליצור צורה שאינה מוגדרת גיאומטרית והיא פרי יצירתכם!

* הבריכה המדעית אינה מיועדת לרחצה.

מיצגי חוץ
  • מוצגים בתערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה
הגדל