banner
banner

מכניקה ומנגנונים

משחר ההיסטוריה, למד האדם להשתמש במשאבי הטבע הנמצאים בסביבתו על ידי בניית והמצאת מכשירים וכלים אשר אפשרו לו להתגבר על מגבלותיו הפיזיות. 

בכך למעשה, הצלחנו לשנות את סביבתנו, להעשיר את המשאבים העומדים לרשותנו ולהגביר את יכולתנו.

משלמד האדם את העקרונות של המכונות הפשוטות, שכלל אותם ויילר מנגנונים משוכללים יותר.

התערוכה מתמקדת במספר נושאים מרכזיים:
חוקים ומושגים במכאניקה- הכרת מושגי יסוד בנושא המכאניקה.
סוגי מכאניקה ויישומה- הכרת סוגים שונים של מכונות מכאניות המאפשרות ביצוע פעולות שונות.
מנגנונים מכאניים- חקירת עקרונות פעולתם של מנגנונים שונים.
מה משפיע על המכונות- בחינת האלמנטים המשפיעים על תפקודם של מכונות כמו חיכוך, חום ועוד.
ממציאים והשפעותיהם- הכרת גילויים והמצאות פורצות דרך והשפעתם על החברה והסביבה.

תערוכות פנים
  • מוצגים בתערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה
הגדל