banner
banner

עולמו של צ'יפ

תערוכת מיקו-אלקטרוניקה

התפתחות הטכנולוגיה בימינו, מזעור המכשירים ואפשרויות היישום באמצעותם הופכים מיום ליום להיות מעוררי פליאה ובלתי נתפסים.
בתערוכה זאת, צ'יפ שהוא לא אחר מהשבב הנמצא בכל מכשיר אלקטרוני וחשמלי, מוביל את המבקרים למסע מרתק בעולמו המיוחד ומאפשר לנו ללמוד ולהבין את חייו המופלאים בעולם הטכנולוגי.

התערוכה מתמקדת במספר נושאים מרכזיים:
עידן המידע- מחשבים הנמצאים בכל מקום.
העולם הבינארי- שפת המחשבים והדיגיטציה.
מזעור הרכיבים וחוק מור- המחשת התפתחות הרכיבים לאורך הזמן.
טכנולוגיות הייצור של המוליכים למחצה- המחשת תהליכי היצור של צ'יפ.
נפלאות ההיטק הישראלי- הכרת הסביבה התעשייתית בארץ וחברות מובילות בתחום.
מגמות עתידיות- כיוונים אליהם יכול צ'יפ להתפתח, הצגת החזון.

תערוכות פנים
  • מוצגים בתערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה
הגדל