banner
banner

תקשורת

כמעט בכל פעולה שאנו עושים, מבט, שיחה או תנועת גוף אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו.
משחר ההיסטוריה, תחום התקשורת עבר מהפכות רבות, עובדה שהפכה אותו לתחום דינמי, מתפתח ומלהיב. תחום זה מתחדש ללא הרף, חווה תהפוכות ונמצא במצב של תנועה מתמדת קדימה.
מהמצאת הרדיו והטלוויזיה, דרך המצאת המחשב והאינטרנט, אפליקציות וסלולר, המדע והטכנולוגיה מתחדשים ללא הפסקה ומשפרים את האינטראקציה שלנו בעולם.

תערוכת זו מתמקדת במספר נושאים מרכזיים:
היו זמנים- הצגת ההיסטוריה של התקשורת.
נופלים ברשת- הצגת תחום הרשתות השונות- טלפון, סלולר, אינטרנט.
שידורי המהפכה הדיגיטאלית- הפעלות שיסבירו את עקרונות השידור הדיגיטאלי.
סוכני תיווך- הצגת התווך ותפקידיו בתקשורת.
שם למעלה בשמיים- מתחם שיציג את תחום התקשורת הלוויינית.
אל העתיד ומעבר לו- הצתת הדמיון באמצעות הכיוונים השונים אליהם תתפתח התקשורת בעתיד.

תערוכות פנים
  • מוצגים בתערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה
הגדל