banner
banner

רחבת דקלים

בקדמת מבנה השימור של הפארק נמצאת רחבת הדקלים המתאימה לאירועים גדולים ולקיום הופעות.

שטח הרחבה 1720 מ"ר ויכולה להכיל עד כ- 1500 מוזמנים.

 

  • מוצגים בתערוכה

רחבת דקלים

רחבת דקלים

רחבת דקלים

רחבת דקלים

רחבת דקלים

רחבת דקלים
הגדל