banner
banner

בריכה מדעית

סילוני המים בבריכה נשאים לגובה של 3.5 מטר, ומהווים אלמנט פיסולי דינמי בנוף הפארק כולו. הצורות הנוצרות מסילוני המים תהיינה מגוונות מאוד ואין-סופיות, מאחר וכל מבקר יכול לשנות את גובה המים בשורה בה הוא משחק, לפי רצונו. ניתן להשלים את הצורה הכללית ו"לזרום" עם ההרמוניה שלה, או לחלופין, "לשבור" את הצורה הכללית וליצור צורה שאינה מוגדרת גיאומטרית

 

* הבריכה המדעית אינה מיועדת לרחצה.

 

מיצגי חוץ
  • מוצגים בתערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה

תמונות תערוכה
הגדל