banner
banner

מדענים על שטרות של כסף

התערוכה "מדענים על שטרות כסף" משלבת בין חשיבותם והשפעתם העצומה של המדענים שנבחרו על ההיסטוריה האנושית, יחד עם הערך האמנותי של שטרות הכסף עליהם הם מופיעים.
שטרות כסף, בנוסף להיותם מטבע עובר לסוחר, הינם אמצעי תקשורת בעל ערך תרבותי, שכן מוטבעים בהם מאפיינים שונים של המדינה.
מדענים, אנשי הגות, סופרים, משוררים, מדינאים ועוד, תורמים רבות לשינוי וקידום העולם בו אנו חיים. הנצחתם על שטרות כסף, אפשרה למדינות שונות לבטא את ההערכה אליהם ואל פועלם.
בתערוכה "מדענים על שטרות כסף"  מוצגים הבולטים שבמדעני העולם, אשר הופיעו על שטרות כסף ששימשו ומשמשים כמטבעות במדינות שונות. בין המדענים, ניוטון ואיינשטיין- שתרמו רבות לתחום הפיזיקה, דרווין ולינה- שתרמו רבות לתחום הביולוגיה, חיים ויצמן שתרם רבות בתחום הכימיה ואחרים

  • מוצגים בתערוכה

תמונות מהתערוכה

פריטי מידע

תמונות מהתערוכה

פריטי מידע (1)

תמונות מהתערוכה

תמונות מהתערוכה
הגדל