banner
banner

שדרת הנובל

מתוך כלל זוכי פרס הנובל בעולם, עומד אחוז הזוכים היהודים על 22 אחוזים, יותר מפי מאה מאשר חלקם באוכלוסיית העולם.
מסדרון הנובל הינו היכל התהילה למדענים הזוכים, כאן נפגוש את כל ה'נובליסטים' היהודים והישראלים ואף נוכל לקחת חלק כמדענים עתידיים

  • מוצגים בתערוכה

תמונה תערוכה

תמונה תערוכה

תמונה מתערוכה

תמונה מתערוכה

תמונה מתערוכה

תמונה מתערוכה
הגדל